Goede doel

Zodra kanker je leven insluipt, staat je wereld op zijn kop. De beste zorg en de nieuwste behandelmethoden moeten dan snel beschikbaar zijn. Daarom is ook dit jaar de Antoni van Leeuwenhoek Foundation het goede doel van de 30 van Zandvoort. Zij zamelen geld in om kwalitatief hoogwaardig kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek voort te kunnen zetten. Dankzij de unieke combinatie van onderzoek en zorg onder één dak kunnen onderzoeken in het Antoni van Leeuwenhoek snel worden opgestart, resultaten meteen worden getest en de behandelmethode direct worden geïmplementeerd in de kliniek.

Project ‘PREFERABLE’

Bestrijding vermoeidheid bij uitgezaaide borstkanker
De 30 van Zandvoort staat in het teken van bewegen. Daarom komen de donaties dit jaar ten goede aan het Europese project ‘PREFERABLE’ dat in het AVL geleid wordt door dr. Martijn Stuiver, prof. dr. Neil Aaronson en coördinator Caroline Kampshoff. Het project ‘PREFERABLE’ richt zich op lichaamsbeweging ter bestrijding van vermoeidheid bij patiënten met uitgezaaide borstkanker. Dr. Martijn Stuiver legt uit: “Met dit project willen we de gezondheid en het welzijn van patiënten met uitgezaaide borstkanker verbeteren door kanker-gerelateerde vermoeidheid te verlichten en de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven te verbeteren met behulp van fysieke training. Deze training wordt voor een deel begeleid en voor een deel ondersteunt via een speciaal ontwikkelde app. Met de opbrengst van de 30 van Zandvoort kunnen we aanvullende metingen doen om de effectiviteit van dit programma te onderzoeken en kunnen extra onderzoeksvragen worden beantwoord die belangrijk zijn voor de implementatie.”

Caroline Kampshoff en Martijn Stuiver

Help je mee?

Draag je dit onderzoek een warm hart toe en wil je hier aan bijdragen? Dat kan op twee manieren. Bij inschrijving kan er een donatie worden gedaan, of deelnemers kunnen van hun loop een sponsorloop maken. Hiervoor kan eenvoudig een persoonlijke actiepagina worden aangemaakt zodat vrienden, familie of collega’s kunnen sponsoren. De donaties komen rechtstreeks ten goede aan het project ‘PREFERABLE’. Elke bijdrage is welkom en wordt zeer gewaardeerd. Dank je wel!

Meer informatie over het Antoni van Leeuwenhoek