Sponsor stellen zich voor

Provincie Noord-Holland 

De provincie Noord-Holland sponsort deze bijzondere editie van de 30 van Zandvoort. Het is goed om in beweging te blijven en jezelf een doel te stellen, daarom ondersteunen wij de Virtuele 30 van Zandvoort.

De provincie Noord-Holland zet zich in voor duurzame economie, ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer; een vitaal platteland; behoud van de natuur en ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden; regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer; voldoende werkgelegenheid; behoud en beheer van cultureel erfgoed en monumentenzorg. De provincie Noord-Holland maakt hiervoor beleid en verstrekt subsidies en vergunningen. Omdat evenementen belangrijk zijn voor de regionale economie en sociale cohesie maakt de provincie ook in 2021 extra sponsorgelden vrij.