• Partners stellen zich voor

Partners stellen zich voor

Natuurmonumenten logo

Welkom bij Natuurmonumenten!
De route van zowel de 30 als de 18 kilometer lopen een prachtig stuk door Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vanuit IJmuiden loopt de route van de 30 km de bossen van de Heerenduinen in, en via het open duinlandschap van Midden Herenduin naar de oude bossen van Duin en Kruidberg. Deze drie gebieden waren vroeger particuliere landgoederen. Nu zijn ze onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een groot aaneengesloten duingebied met hoge natuurwaarde en veel wandel- en fietspaden. De vroegere landgoederen zijn nog te herkennen aan bijvoorbeeld bomenlaantjes en planten als sering, rododendron, taxus, sneeuwklokjes en narcissen.

Natuurmonumenten beheert de gebieden als een zo natuurlijk mogelijk duingebied. Dood hout mag blijven liggen voor paddenstoelen en insecten. Koeien en paarden worden ingezet om de ruigte in toom te houden. Dit is nodig omdat er door besmettelijke ziektes erg weinig konijnen zijn. Konijnen zijn al eeuwenlang de natuurlijke grazers in de duinen. Ook wordt er plaatselijk flink gesnoeid en gezaagd: de Amerikaanse vogelkers is een woekerende struik die hier niet thuis hoort, en die wordt weggehaald. Vlakbij zee werken we de komende jaren aan een groot project, waarbij we duinen kaal maken zodat het zand weer kan stuiven. Dit is essentieel om de kenmerkende duinplanten, die van kalkrijk zand afhankelijk zijn, te behouden. Meer informatie over dit project vindt u op www.natuurmonumenten.nl/duinherstel. Ook zorgt Natuurmonumenten voor de bezoekers: wegen en paden, routes, informatiepanelen en excursies.

Natuurbescherming. Sinds 1905.
Natuurmonumenten beschermt 355 natuurgebieden en waardevolle landschappen. Overal in Nederland. Voor iedereen. Dat doen we sinds 1905 met steun van vrienden, vrijwilligers, leden en bedrijven. Kijk op www.natuurmonumenten.nl wat jij voor de natuur kunt doen.

Natuurmonumenten | Postbus 9955 | 1243 ZS ’s-Graveland | T (035) 655 99 11